سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۰۹/۱۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

رمضان علی بهادری

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۵
محل دفن: خراسان شمالی بجنورد
...اطلاعات بیشتر

محمد بهبودي

تاریخ شهادت: ۱۳۵۷/۰۹/۲۰
محل دفن: خراسان رضوی کاشمر مزار شهید مدرس
...اطلاعات بیشتر

علی بهشتی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۲/۲۴
محل دفن: نیشابور روستای هلالی
...اطلاعات بیشتر

جعفر بهشتی صفت

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
محل دفن: حرم مطهر رضوی
...اطلاعات بیشتر

عیسی بهمدی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۲
محل دفن: نیشابور گلزار شهدا
...اطلاعات بیشتر

علی بیگمی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۴/۲۲
محل دفن: خراسان جنوبی بیرجند، زادگاهش
...اطلاعات بیشتر

حسن پارسا

تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۱/۰۶
محل دفن: خراسان شمالی آشخانه
...اطلاعات بیشتر

حسین پور حبیبی زرندی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۲
محل دفن: مازندران
...اطلاعات بیشتر

محمدحسین پیشاهنگ دلوئی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۳/۲۱
محل دفن: خراسان رضوی گناباد دلویی گلزار شهدا
...اطلاعات بیشتر

نعمت الله پیغان

تاریخ شهادت: ۱۳۸۴/۱۲/۲۵
محل دفن: ادیمی شهر:سیستان وبلوچستان - زابل
...اطلاعات بیشتر

محمدکاظم تاتار

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۱
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر

سیدمحمد تبادکانی حسینی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۲۰
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت رضا علیه‌السلام
...اطلاعات بیشتر