سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۰۹/۱۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

مسلم جعفری

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۱/۲۲
محل دفن: خراسان رضوی نیشابور صومعه
...اطلاعات بیشتر

براتعلی جلالی فر

تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۱/۲۲
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت رضا علیه‌السلام
...اطلاعات بیشتر

قربانعلی جلیلی جشن آبادی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۳/۰۴
محل دفن: خراسان رضوی درگز جشن‌آباد
...اطلاعات بیشتر

غلامحیدر جوادی خواجه روشنایی

تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۰۹/۲۴
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر

محمد جوادی شامیر

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۰۷/۲۵
محل دفن: خراسان رضوی قوچان کلاته شامیر
...اطلاعات بیشتر

محمدباقر جوادي

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۰۸
محل دفن: خراسان رضوی خلیل‌آباد دهنو گلزار شهدا
...اطلاعات بیشتر

براتعلی جوان

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۵/۰۵
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر

عبدالناصر جواهری

تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۱/۲۷
محل دفن: بهشت رضا
...اطلاعات بیشتر

علی چالاک

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۱۰
محل دفن: خراسان شمالی شیروان
...اطلاعات بیشتر

علی اکبر چراغی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۶/۱۹
محل دفن: فیض آباد - زر مهر
...اطلاعات بیشتر

محمود چمنی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱۱/۲۹
محل دفن: خراسان شمالی شیروان روستای زیارت بهشت حمزه
...اطلاعات بیشتر

مرتضی چوبداری

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۲
محل دفن: گناباد - روستای گیسور
...اطلاعات بیشتر