سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

رمضانعلی عبیری

تاریخ شهادت: ۱۳۳۶/۱۱/۰۵
محل دفن: خراسان رضوی نیشابور عبیرآباد
...اطلاعات بیشتر

سیدحسن مدرس

تاریخ شهادت: ۱۳۱۶/۰۹/۱۰
محل دفن: کاشمر
...اطلاعات بیشتر

سیدمجتبی نواب صفوی

تاریخ شهادت: ۱۳۳۴/۱۰/۲۷
محل دفن: قم قم وادی‌السلام
...اطلاعات بیشتر