سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

سید علی احمدیان زاده

تاریخ شهادت: ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر

جواد نمازی مکی

تاریخ شهادت: ۱۳۹۴/۰۷/۰۲
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر