سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۰۹/۱۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

مهدی اربابی

تاریخ شهادت: ۱۳۷۳/۰۳/۳۰
محل دفن: خراسان جنوبی زادگاهش
...اطلاعات بیشتر

محمد اصلانی سناجردی

تاریخ شهادت: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
محل دفن: حرم مطهر رضوی
...اطلاعات بیشتر

نعمت الله پیغان

تاریخ شهادت: ۱۳۸۴/۱۲/۲۵
محل دفن: ادیمی شهر:سیستان وبلوچستان - زابل
...اطلاعات بیشتر

سیدحبیب حسینیان

تاریخ شهادت: ۱۳۷۰/۰۱/۰۱
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر

محمدباقر خسروی

تاریخ شهادت: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
محل دفن: قم قم امام زاده ابراهیم
...اطلاعات بیشتر

محمدصادق دارائی بزدی

تاریخ شهادت: ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
محل دفن: حرم مطهر رضوی
...اطلاعات بیشتر

غلامرضا صادقی نژاد ارمی

تاریخ شهادت: ۱۳۷۵/۱۲/۲۳
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت ثامن الائمه
...اطلاعات بیشتر

عباس صمدی حسن آباد

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۲۲
محل دفن: بهشت رضا
...اطلاعات بیشتر

عباس عباسیان

تاریخ شهادت: ۱۳۸۷/۰۱/۱۵
محل دفن: خراسان رضوی تایباد پلبند گلزار شهدا
...اطلاعات بیشتر

عباس گندم کار کاهو

تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۷/۲۰
محل دفن: خراسان رضوی درگز
...اطلاعات بیشتر

حسین اصغر مقصودی

تاریخ شهادت: ۱۳۷۹/۰۳/۲۸
محل دفن: خراسان رضوی درگز داغدار
...اطلاعات بیشتر

محمدعلی نامدار چادرنشین بادلو

تاریخ شهادت: ۱۳۶۸/۰۲/۲۷
محل دفن: خراسان رضوی چنارن بهشت زینب
...اطلاعات بیشتر