سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

محمد آزموده

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۱۰/۰۵
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت رضا علیه‌السلام
...اطلاعات بیشتر

ابوالقاسم آژند هاشمی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۰۴
محل دفن: خراسان رضوی قوچان ینگجه
...اطلاعات بیشتر

حسن آسکوتی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۴/۱۲
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر

محمد علی آقا لار لیوانلو

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۲
محل دفن: مشهد
...اطلاعات بیشتر

محمدعلی آقالار لیوانلویی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۱۲
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت ثامن‌الائمه
...اطلاعات بیشتر

سیدعلی محمد آل بحر

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۱/۰۱
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر

سید علی آل شهیدی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۵/۱۴
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت ثامن
...اطلاعات بیشتر

محمود آماده

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۵
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر

جعفر آهنگری

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۵/۲۱
محل دفن: درگز
...اطلاعات بیشتر

جعفر آهنگری روشناوند

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۱/۲۵
محل دفن: شهدای روشناوند
...اطلاعات بیشتر

عباس ابراهیم سالاری

تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۰/۱۵
محل دفن: گلزار خواجه ربیع
...اطلاعات بیشتر

احمد ابراهیمی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۰۵
محل دفن: درگز
...اطلاعات بیشتر