سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

محمدقلی شاهی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۱۲
محل دفن: خراسان رضوی خوشاب دیوانگاه
...اطلاعات بیشتر

محمدعیسی لک‌زایی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۸/۲۹
محل دفن: خراسان رضوی قوچان تیتکانلو
...اطلاعات بیشتر

سیدعباس ناصری فدکی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۳/۲۰
محل دفن: خراسان رضوی مشهد خواجه ربیع
...اطلاعات بیشتر

محمد آزموده

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۱۰/۰۵
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت رضا علیه‌السلام
...اطلاعات بیشتر

ابوالقاسم آژند هاشمی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۰۴
محل دفن: خراسان رضوی قوچان ینگجه
...اطلاعات بیشتر

حسن آسکتی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۴/۱۲
محل دفن: خراسان جنوبی ، نهبندان، گلزار شهدای روستای خانشرف(خوانشرف)
...اطلاعات بیشتر

محمد علی آقا لار لیوانلویی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۲
محل دفن: مشهد
...اطلاعات بیشتر

سیدعلی محمد آل بحر

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۱/۰۱
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر

سید علی آل شهیدی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۵/۱۴
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت ثامن
...اطلاعات بیشتر

محمود آماده

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۵
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر

جعفر آهنگری روشناوند

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۱/۲۵
محل دفن: گناباد گلزار شهدای روستای روشناوند
...اطلاعات بیشتر

عباس ابراهیم سالاری

تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۰/۱۵
محل دفن: گلزار خواجه ربیع
...اطلاعات بیشتر