سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
در جلسه اخیر کارگروه کلام:

درخت‌واره رشته گرایش‌های کلام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت

جلسه کارگروه کلام اسلامی با حضور اکثر اعضا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دبیرخانه شورای عالی، در جلسه اخیر کارگروه کلام اسلامی کمیسیون تخصصی آموزش، درخت‌واره رشته گرایش‌های کلام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. 


ثبت دیدگاه
هیچ دیدگاهی برای این پست قابل نمایش نمی باشد.