سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
با حضور در دفتر دبیر شورای عالی:

گزارش طرح پژوهشی «بررسی و تحلیل کمی و کیفی وضعیت دروس خارج حوزه علمیه خراسان» ارائه شد

گزارش طرح پژوهشی «بررسی و تحلیل کمی و کیفی وضعیت دروس خارج حوزه علمیه خراسان» برای دبیر شورای عالی حوزه علمیه خراسان ارائه شد.

به گزارش خبرنگار دبیرخانه شورای عالی، اداره نظارت و بازرسی دبیرخانه شورای عالی به منظور آسیب‌شناسی و ارائه تحلیلی از وضعیت دروس خارج، پروژه آسیب شناسی دروس خارج را انجام و طی جلسه حضوری، نتایج این پروژه را به استحضار دبیر شورای عالی حوزه علمیه خراسان رساند.

در این طرح، برای آسیب‌شناسی و تحلیل وضعیت دروس خارج، چهار محور اصلی مد نظر قرار گرفت تا تحلیل جامعی صورت گیرد؛ این چهار محور عبارتند از:

1. مسائل معطوف به طلاب

2. مسائل معطوف به استاد

3. مسائل معطوف به تقریرات درس خارج

4. مسائل معطوف به محتوای درس خارج

در انتهای جلسه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین فرزانه ضمن تقدیر از پژوهش صورت گرفته، گفت: نسبت به وضعیت درس خارج، گزارش‌های متعددی ارائه شده است اما به نظر بنده این پژوهش حاوی نکات و نتایجی بود که تاکنون انجام نشده بود و این از نقاط قوت این طرح است.


ثبت دیدگاه
هیچ دیدگاهی برای این پست قابل نمایش نمی باشد.