سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
«میز آینده» با حضور اساتید و کارشناسان برگزار شد:؛

پنل هفتم: تبیین ضرورت و چیستی حکمرانی وقف و تفاوت‌های آن با مدیریت وقف

اولین جلسه کارگروه موقوفات حوزه علمیه خراسان با حضور اکثر اعضا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دبیرخانه شورای عالی، موضوع این جلسه تبیین ضرورت و چیستی حکمرانی وقف و تفاوت‌های آن با مدیریت وقف بود.

حجت الاسلام برزگر، مسئول گروه مطالعات راهبردی دبیرخانه شورای عالی و آقایان دکتر قرونه، دکتر مرتضوی و دکتر ارشدی ضمن تبیین این موضوع، به سوالات اعضای کارگروه نیز پاسخ می‌دادند.

در انتهای جلسه مقرر گردید که طرح‌های مطالعاتی و برنامه‌های اجرایی آماده گردد و در کارگروه مطرح شود.


ثبت دیدگاه
هیچ دیدگاهی برای این پست قابل نمایش نمی باشد.