سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
به همت مدیریت نظارت دبیرخانه شورای عالی؛

طرح پژوهشی «تحلیل کمی و کیفی نشریات علمی حوزه علمیه خراسان» انجام شد

طرح پژوهشی «تحلیل کمی و کیفی نشریات علمی حوزه علمیه خراسان» به سفارش مدیریت نظارت دبیرخانه شورای عالی انجام شد.

به گزارش خبرنگار دبیرخانه شورای عالی، حجت‌الاسلام پارسایی مسئول اداره نظارت و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی، درباره طرح پژوهشی «تحلیل نشریات علمی حوزه علمیه خراسان» گفت: این پروژه توسط جناب آقای دکتر صابری، عضو هیأت علمی دفتر تبلیغات اسلامی صورت گرفته است. هدف از انجام این طرح پژوهشی، تحلیل وضعیت موجود نشریات علمی حوزه علمیه خراسان، در راستای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری برای بهبود کیفیت این نشریات می‌باشد.

به همین منظور در این طرح پژوهشی که اکنون فاز اول آن انجام شده است، سه مرحله برای سیاستگذاری در زمینه تولید و توسعه نشریات حوزوی خراسان طراحی شد.

حجت الاسلام پارسایی افزود: مرحله اول، شناخت وضعیت موجود نشریات علمی حوزه علمیه خراسان بود. در بررسی وضعیت موجود، سه محور اصلی مد نظر قرار گرفت:

1. وضعیت انتشار نشریات علمی حوزه علمیه خراسان به لحاظ کمی و کیفی؛

2. بررسی ابعاد ساختاری نشریات علمی حوزه علمیه خراسان؛

3. بررسی ابعاد محتوایی نشریات علمی حوزه علمیه خراسان.

پژوهش تفصیلی در این سه محور انجام شد و در نهایت ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، راهکارهایی در این پژوهش جهت سیاستگذاری و تصمیم‌گیری نسبت به نشریات پیشنهاد شد.

مسئول اداره نظارت و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی ضمن اشاره به نتایج پژوهش انجام شده، مهمترین نتایج این پژوهش را اینگونه بیان کرد:

1. تقویت زیرساخت‌های پژوهشی مراکز و مدارس تخصصی؛

2. حمایت از نوقلمان در عرصه پژوهش؛

3. واگذاری تولید نشریات از ستاد به صف؛

4. مدیریت تولید دانش در پژوهش‌ها.

گفتنی است فاز دوم و سوم این پژوهش در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

ثبت دیدگاه
هیچ دیدگاهی برای این پست قابل نمایش نمی باشد.