سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان: نقشه آینده حوزه علمیه
مولف: حجت الاسلام احمد کوهی

نقشه آینده قالبی متداول برای نمایش روندهای آینده است که توسط مراکز مطالعات آینده در جهان تولید شده و انتشار می یابد. 

معمولا با عباراتی مانند کلان روندهای آینده یا پیشران های آینده منتشر می شود. اما خوب است که بدانیم چه انتظاراتی باید از این نقشه داشته باشیم و همچنین بدانیم چه انتظاراتی را نمی توان از این نقشه داشت.

  • دانلود فایل: