سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۲/۰۱/۰۲
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
  • کتاب
  • جزوه
  • مقاله
  • آئین نامه
  • اینفوگرافیک
  • گزارش
  • چندرسانه ای
  • نشریه
  • سایر
تالیف : دبیرخانه شورای عالی
انتشارات : دبیرخانه شورای عالی
چاپ : اول

اولین شماره فصلنامه طلیعه ۱۴۱۷ منتشر شد