سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
  • کتاب
  • جزوه
  • مقاله
  • آئین نامه
  • اینفوگرافیک
  • گزارش
  • چندرسانه ای
  • نشریه
  • سایر
تالیف : دبیرخانه شورای عالی
انتشارات : دبیرخانه شورای عالی
چاپ : اول

سومین شماره فصلنامه طلیعه ۱۴۱۷ با موضوع «پیشران‌های تحول در حوزه» منتشر شد

تالیف : دبیرخانه شورای عالی
انتشارات : دبیرخانه شورای عالی
چاپ : اول

دومین شماره فصلنامه طلیعه ۱۴۱۷ با موضوع «مجاورت اجتماعی حوزه» منتشر شد