سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
  • کتاب
  • جزوه
  • مقاله
  • آئین نامه
  • اینفوگرافیک
  • گزارش
  • چندرسانه ای
  • نشریه
  • سایر
تالیف : گروه مطالعات راهبردی دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان
انتشارات : دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان
چاپ : اول

اینفوگرافی/ساحت‌های آینده سیاستگذاری در حوزه‌های علمیه

تالیف : دبیرخانه شورا
انتشارات : واحد طرح و برنامه
چاپ : اول/۱۳۹۷

اینفوگرافی/تحول حوزه در تراز انقلاب