سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
  • کتاب
  • جزوه
  • مقاله
  • آئین نامه
  • اینفوگرافیک
  • گزارش
  • چندرسانه ای
  • نشریه
  • سایر
تالیف : کمیسیون فرهنگ و اخلاق شورای عالی
انتشارات : دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان
چاپ : اول

آيين‌نامه تلبس حوزه علميه خراسان

تالیف : گروه مطالعات راهبردی دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان
انتشارات : دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان
چاپ : اول

اینفوگرافی/ساحت‌های آینده سیاستگذاری در حوزه‌های علمیه