سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۲/۰۱/۰۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان مشاهده
رشته تخصصی تبلیغ با گرایش رسانه و فضای مجازی مشاهده
رشته تخصصی امامت‌شناسی مشاهده
رشته تخصصی تفسیر تربیتی مشاهده
رشته تخصصی فقه مقارن اسلامی مشاهده
رشته تخصصی کلام با گرایش سلفی پژوهی مشاهده
رشته تخصصی اخلاق و تربیت اسلامی مشاهده
رشته تخصی تاریخ و سیره اهل‌بیت علیه‌السلام مشاهده
رشته تخصصی تبلیغ با گرایش خطابه مشاهده
رشته تخصصی ادبیات عرب با گرایش ترجمه بلاغی مشاهده
فرم تقاضای تصویب رشته‌‌ تخصصی مشاهده