سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
مسئول دبیرخانه شورا
حجت الاسلام و المسلمین صفرعلی فتح اللهی
05132008403
s.alifath۴۶۷@gmail.com
مسئول دفتر دبیر شورای عالی
آقای علی خرمی نیا
05132008497
d.shorahozeh@gmail.com
مدیر طرح و برنامه
حجت الاسلام سید کاظم کاظمی
05132008466
skky۱۱۰@gmail.com
مدیر نظارت
حجت الاسلام مهدی کرامتی
05132008302
مسئول گروه برنامه‌ریزی‌های کلان
حجت الاسلام حسن بوژمهرانی
05132008207
مسئول گروه مطالعات راهبردی
حجت الاسلام محسن برزگرگنجی
05132008454
مسئول اداره نظارت و بازرسی
حجت الاسلام مهدی پارسایی
05132008145
مسئول اداره حسابرسی
حجت الاسلام مرتضی رخیده دخت
05132008446
کارشناس ارتباطات
حجت‌الاسلام عباس مهدوی‌خواه
05132008256
کارشناس مکاتبات
حجت الاسلام محمد صادق جباریان
05132008154
کارشناس حوزه پژوهی
جناب آقای علیرضا شیخ
05132008491
کارشناس کمیسیون "تبلیغ" و "خدمات و معیشت"
حجت الاسلام صالح بیگلری
05132008466