سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عضو شورا
آیت الله
مهدی مروارید
عضو شورا
آیت الله
سید احمد علم‌الهدی
عضو شورا
حجت الاسلام و المسلمین
احمد مروی
دبیر شورا
حجت الاسلام و المسلمین
محمدباقر فرزانه
عضو شورا
حجت الاسلام و المسلمین
سید مصباح عاملی
عضو شورا
حجت الاسلام و المسلمین
محمد مروارید
عضو شورا
حجت الاسلام و المسلمین
محمد جواد نظافت یزدی
مدیر حوزه
حجت الاسلام و المسلمین
علی خیاط
حجت الاسلام و المسلمین سید مصباح عاملی، فرزند ابوطالب، در سال ۱۳۳۰ در مشهد به دنیا آمده، پس از فراگیری دروس مقدماتی حوزه در دروس عالی حوزه شرکت نموده و از محضر اساتید برجسته ای نظیر مقام معظم رهبری ،  مرتضوی و فلسفی، اشکذری، رضازاده و... بهره مند شدند و مدارج علمی را با توجه به استعداد سرشاری که داشتند طی نمودند. ایشان، شخصیتی فرهیخته، متخلق و اندیشمند می باشند که در راستای اندیشه های مقام معظم رهبری  از قبل از رخداد انقلاب اسلامی در صحنه مبارزات سیاسی، به نحو فعال و چشمگیری حضور داشتند و در کنار رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای و در راستای اندیشه های امام خمینی مبارزات سیاسی را پی گرفتند. ایشان همزمان با فراگیری دانش های دینی، به انتقال و تدریس دروسی همچون منطق و معالم و حاشیه ملاعبدالله اشتغال داشتند. این روند علمی همچنان ادامه دارد که تاکنون توانسته اند چندین دوره کفایتین آخوند خراسانی را در دانشگاه علوم اسلامی رضوی تدریس نمایند. بیش از دو دهه ریاست نهضت سوادآموزی خراسان را عهده دار بودند. مجله علمی پژوهشی پژوهش های اجتماعی اسلامی را با عنوان مدیر مسئول به شایستگی و با غنای علمی بالا، اداره نمودند و هم اکنون نیز مدیر مسئولی آن به عهده ایشان است. ایشان طی حکم مقام معظم رهبری، به عنوان عضو شورای عالی حوزه علمیه مشهد و نیز به عنوان مدیر حوزه منصوب شدند.