سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عضو شورا
آیت الله
مهدی مروارید
عضو شورا
آیت الله
سید احمد علم‌الهدی
عضو شورا
حجت الاسلام و المسلمین
احمد مروی
دبیر شورا
حجت الاسلام و المسلمین
محمدباقر فرزانه
عضو شورا
حجت الاسلام و المسلمین
سید مصباح عاملی
عضو شورا
حجت الاسلام و المسلمین
محمد مروارید
عضو شورا
حجت الاسلام و المسلمین
محمد جواد نظافت یزدی
مدیر حوزه
حجت الاسلام و المسلمین
علی خیاط
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی خیاط متولد ۱۳۴۵ است. ایشان دارای مدرک سطح چهار در رشته فقه و اصول از حوزه علمیه مشهد مقدس و نیز دارای مدرک دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشگاه علوم اسلامی رضوی با موضوع پایان‌نامه «تجلي قرآن در ادعيه معصومان» می‌باشد. ایشان علاوه بر کارهای پژوهشی به تدریس دروس مختلف از جمله: ادبيات عرب (صرف، نحو، بلاغت، مكالمه، نصوص، ترجمه)، اصول فقه (اصول فقه مرحوم مظفر)، فقه (شرح لمعه)، علوم قرآني (تاريخ تفسير، تفسير) در دانشگاه ها و برخی مدارس حوزوی مشهد مشغول هستند از آثار منتشر شده ایشان می توان به ترجمه کتاب التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب و مقالات «سيماي كلامي التمهيد، نوانديشی در نكره قرآنی سيد جمال، تأثير سيد جمال بر رويكرد تفسير در دوره معاصر» اشاره کرد. حجت‌الاسلام و المسلمین خیاط رایزن فرهنگی سابق ایران در سوریه و ریاست دانشگاه علوم اسلامی رضوی را در سوابق اجرایی خود دارد.