سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۲/۰۱/۰۲
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان مشاهده
کارگاه‌های دانش‌ها و مهارت‌های اجتماعی-سیاسی حوزه علمیه خراسان مشاهده دانلود فایل
بررسی آیین نامه كمیسیون‌های دبیرخانه شورای عالی مشاهده دانلود فایل
تصویب اساسنامه شورای عالی حوزه علمیه خراسان مشاهده دانلود فایل
نشست مشترک با شورای عالی حوزه‌های علمیه مشاهده دانلود فایل
نشست مشترک اعضای شورای عالی با اساتید مشاهده دانلود فایل
آغاز به كار شورای عالی حوزه مشاهده دانلود فایل
منشورهای اخلاقی كاركنان، مديران، اساتيد و طلاب مشاهده دانلود فایل